A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek működésére vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

2006. évi X törvény a szövetkezetekről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600010.TV

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600430.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600010.TV

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek esetében a működéssel összefüggő munkajogi, munkavédelmi, számviteli és adózási, járulékfizetési fontosabb szakmai szabályok:

 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja.tv)
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.tv.)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Szmt.)
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao.tv)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa.tv.)
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (Szht.tv.)
 • 2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Szocho.tv.)
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről