A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósága értesíti Önt, hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2021. évi rendes közgyűlését

2021. május 31. napjára

hívja össze, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a szövetkezeti tagokat:

Kapcsolódó dokumentum:

Meghívó

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 3. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem tartható meg a tagok személyes megjelenésével.

A Közgyűlés – a Korm.r. 3. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében hozza meg a döntéseit az előzetesen meghirdetésre kerülő, jelen meghívó szerinti napirenden szereplő kérdésekben.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK SZEM ELŐTT TARTÁSÁVAL A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA A TAGOK SZEMÉLYES MEGJELENÉSÉT IGÉNYLŐ MÓDON, EZÉRT A NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA KÉRI A TISZTELT SZÖVETKEZETI TAGOKAT, HOGY A MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG!

AZ IGAZGATÓSÁG KÉRI A SZÖVETKEZETI TAGOKAT, HOGY – A MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ NAPIRENDHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ IGAZODÓAN, A MEGHÍVÓ MELLÉKLETEKÉNT MEGKÜLDÉSRE KERÜLŐ ÉS LENT IS ELÉRHETŐ SZAVAZÓLAPON LEADOTT – ÍRÁSBELI SZAVAZATUKAT LEGYENEK SZÍVESEK LEGKÉSŐBB 2021. MÁJUS 31-ÉN 24:00-IG BEÉRKEZŐEN MEGKÜLDENI A TAKARÉKOS KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET POSTACÍMÉRE (1525 BUDAPEST, PF: 175.) ÉS/VAGY E-MAIL CÍMÉRE (info@takarekmunka.hu).

Kapcsolódó dokumentum: Szavazólap

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2020-ban végzett munkájáról

Kapcsolódó előterjesztés: Beszámoló

2. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2020. évi tevékenységéről

Kapcsolódó előterjesztés: Felügyelőbizottság jelentés

3. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2020. évi mérlege és eredmény-kimutatása, javaslat az eredményfelosztására

A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jegyzett tőkéjének megállapítása

Javaslat közösségi alap képzésével és felhasználásával kapcsolatban

Kapcsolódó előterjesztés:

Céginfó, 

Kiegészítő melléklet

Eredményfelosztás tervezet

4. Tájékoztató az előző közgyűlés óta történt tagsági jogviszony megszűnésről és tagfelvételről

Kapcsolódó előterjesztés: Tájékoztató kilépőkről és tagfelvételről

5. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségében fennállt tagsági jogviszonya kilépés útján történő megszüntetéséről szóló – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet figyelembevételével meghozott – igazgatósági döntés jóváhagyása

Kapcsolódó előterjesztés: KÖZÉSZ kilépés jóváhagyása

6. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet egyszerűsített végelszámolás keretében történő jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása, az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának meghatározása és szükség szerinti kapcsolódó határozatok meghozatala

Kapcsolódó előterjesztés: Egyszerűsített végelszámolás

HATÁROZATOK

A 2021. MÁJUS 31-I KÖZGYŰLÉS, TESTÜLETI ÜLÉS NÉLKÜLI DÖNTÉSHOZATALA KERETÉBEN MEGSZÜLETETT HATÁROZATAI

Budapest, 2021. május 13.

Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósága