JELENTEKZÉSI LAP közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság létesítéséhez

Jelentkezési lap beküldése: info@takarekmunka.hu

A weboldalon található „Jelentkezési lap közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság létesítéséhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével, vagy a vonatkozó személyes adatainak weblapon keresztül történő megadásával, eljuttatásával vagy hozzáférhetővé tételével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

– azt a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az adatszolgáltatás, a létrehozni kívánt vagy létrejött jogviszony jellege által meghatározott célból,

– működésének időtartama alatt a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően – mind papíralapon, mind pedig elektronikus módon, az adatok törlése iránti írásbeli kérelmem előterjesztéséig – nyilvántartásában rögzítse, adatbázisában megőrizze, illetve kezelje, felhasználja,

– azokat a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében történő személyes közreműködésem kapcsán a harmadik fél részére a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok rendelkezéseinek megfelelően átadja.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény, a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet adatvédelmi és adatkezelési szabályzata határozza meg (ls. a weboldalon található adatkezelési tájékoztatót és jogi nyilatkozatot).

KALKULÁTOR

Ft
Nyugdíjas hagyományos foglalkoztatása Nyugdíjas szövetkezeti tagság mellett végzett munka
Személyi jövedelemadó 15.00% 0 Ft 15.00% 0 Ft
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4.00% 0 Ft 0.00% 0 Ft
Nyugdíjjárulék 10.00% 0 Ft 0.00 0 Ft
Összes munkavállalói kötelezettség 29.00% 0 Ft 15.00% 0 Ft
Kifizethető bér / nettó bér 0 Ft 0 Ft
Nettó bér különbség havonta / fő 0 Ft
Nettó bér különbség negyedévente / fő 0 Ft