A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvénynek (Szöv.tv.), és egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény szerinti módosítása nyitotta meg az utat a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti forma előtt. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) a szövetkezetekre, mint jogi személyre vonatkozó általános és a szövetkezeteket szabályozó egyedi rendelkezésein felüli – alapítási, szervezeti és működési – szabályait a Szöv.tv. állapítja meg, annak módosítása révén.

A szervezeti forma azonossága mellett, tekintettel, az érintett korosztály és a munkáltatói, megbízói oldal jelentős részarányára a szektor ügyfélkörében, stratégiai és üzletpolitikai célként fogalmazódott meg a Takarék Csoport bekapcsolódása az új szövetkezeti formával jelezett tevékenységbe a kölcsönös előnyökön alapuló szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások fejlesztése érdekében.

A stratégiai, üzletpolitikai elhatározás és előzetes integrációs egyeztetések után, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) gesztorsága mellett 15, az ország különböző pontján dolgozó nyugdíjas takarékszövetkezeti vezető részvételével megalakult a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 6. félemelet 2. alatti székhellyel.

A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet cégjogi bejegyzése, a tevékenység megindításához jogszabály által előírt bejelentések, így a magán munkaerő közvetítői nyilvántartásba történő bejegyzés, valamint az adatvédelmi nyilvántartásba vétele megtörtént. A Takarékbanknál megnyitott bankszámla valamennyi szövetkezeti hitelintézeti fiókban elérhető.

A Nyugdíjas Szövetkezet főtevékenysége a munkaközvetítés, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által végzett magán munkaerő közvetítése, általános és országos ügyfélkörrel, fókuszálva a Takarék Csoport ügyfeleire mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói kör tekintetében. Ez természetesen nem zárja ki a más érdeklődésű, más kötődésű munkáltatók vagy munkavállalók jelentkezését. Mindenkit szívesen látunk!

A fenti működési háttér további biztosítása érdekében a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet között együttműködési megállapodás jött létre a közös gazdasági, üzleti, üzletpolitikai, célokra, valamint a közös fellépésből származó előnyök kiaknázására.

Az üzleti működés területi alapon történik, induláskor 11 megyeszékhelyen illetve a Takarékbank jóváhagyásával kiválasztásra került településen, a Takarék bázisán kialakításra kerülő szervezetben (területi vezető, területi adminisztrátor). Ez kiegészül az VOSZ együttműködés keretében kijelölt területi, szolgáltató és információs irodákkal, azok szakmai, adminisztrációs és technikai létesítményeire építve.

A gazdasági racionalitás, a mielőbbi szakmai tevékenységének megindítása és a stabil működésének biztosítása érdekében a Nyugdíjas Szövetkezet – a megfelelő referenciákkal és szakmai háttérrel, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező – EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. (EDUTAX) által fejlesztett és üzemeltett, komplex, már működő munkaerő-kölcsönzési szoftver rendszerét (adminisztrációt, bérszámfejtést, pénzügyi és számviteli elszámolás előkészítését) használja.

A hatékonyság növelése érdekében a Takarék Akadémia, mint a szövetkezeti hitelintézeti integráció egyik intézménye képzési, oktatási, konzultációs feladatokat vállal abban, hogy a hátteret biztosító szervezetek, kiemelten az együttműködő integrációs szövetkezeti hitelintézet érintett munkatársai megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek.

Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, mint a szövetkezeti hitelintézetek majd teljes körét tagjaiként bíró érdekképviseleti szervezet fontosnak ítéli a hazai szövetkezés, mint a társadalmi és egyéni gazdasági érdekeket egyaránt elősegítő szervezeti forma ismételt megjelenítését. A Szövetség meggyőződése, hogy ezen, a kor követelményeihez igazodó szövetkezeti forma hathatós segítséget tud nyújtani a mai társadalmi és gazdasági kihívások kezeléséhez.

IDŐSKORBAN IS AKTÍVAN

Magyarország egy többgenerációs ország, amely tiszteli és megbecsüli az idős embereket.
Az Országgyűlés tavalyi döntésének eredményeként mára minden megyében megalakultak a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet egy vállalkozási forma, amely segíti a tagjait az időskori munkavállalásban és számos szociális és gazdasági előnnyel jár.

A nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás egy önkéntes lehetőség azon nyugdíjasok számára, akik tudnak és szeretnének még dolgozni.

Mi a közérdekű nyugdíjas szövetkezet?

  1. kedvező adózású, rugalmas munkalehetőség
  2. jövedelemszerzési forma nyugdíjasok számára
  3. az idős emberek tapasztalatának hasznosítása
  4. az időskori aktivitás megőrzése

Melyek a nyugdíjas szövetkezetek előnyei

A nyugdíjas szövetkezet sokoldalú előnyöket biztosít a tagok számára.

Milyen kedvezmények illetik meg a nyugdíjas szövetkezetek tagjait?

A szövetkezetekben dolgozó idősek után nem kell fizetni

  • szociális hozzájárulási adót,
  • szakképzési hozzájárulást,
  • egészségügyi hozzájárulást,
  • társasági adót,

A munkavállaló szempontjából közérdekű nyugdíjas szövetkezet hazánk történetének egyik legkedvezményesebb foglalkoztatási formája!

Ki lehet a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagja?

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek tagja lehet, aki

– öregségi teljes nyugdíjban,
– öregségi résznyugdíjban,
– a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban,
– és aki átmeneti bányászjáradékban részesült.

Lényeges további szabály, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek csak természetes személy tagjai lehetnek, jogi személyek nem.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe a belépés önkéntes, azaz arról a leendő tagok szabadon döntenek. Minden tagnak egy szavazata van.

Nyugdíjas szövetkezet tagja az lehet, aki a szövetkezet tevékenységében aktívan közreműködik, illetve befizeti a szövetkezet számára a szükséges vagyoni hozzájárulást. Ez a legtöbb nyugdíjas szövetkezetben nagyon alacsony, jelképes összeg.

Hogyan alapítható meg a közérdekű nyugdíjas szövetkezet?

Az alapításhoz legalább hét természetes személy szükséges. * A nyugdíjas szövetkezetnek fel kell tüntetnie a “közérdekű nyugdíjas szövetkezet” megnevezést a nevében.

Az alapító tagok közösen döntenek az alapszabály tartalmáról és tagnyilvántartást készítenek.

Az alapszabályt közjegyzői okiratba kell foglalni vagy ügyvéddel kell ellenjegyeztetni, és azt 30 napon belül a bíróságnál be kell jelenteni. A nyugdíjas szövetkezet illetékmentesen alapítható.

A szövetkezetnek saját bankszámlát nyitnia.

* A nyugdíjas szövetkezet tagjainak legalább 90%-a olyan természetes személy kell hogy legyen, aki öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. Lényeges további szabály, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek csak természetes személy tagjai lehetnek.

Miért jó közérdekű nyugdíjas szövetkezetben dolgozni?

Plusz jövedelem a nyugdíj mellett
– több pénzből akár az unokákat is támogathatjuk.

Közösségi élmény
– Aktívan. közösségben telnek a napok

Akár új dolgokat is tanulhatunk
– Idősebb korban is fontos a tanulás

Erősíti a generációk közötti együttműködést

Oktatási, képzési és kulturális lehetőségek