A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (a továbbiakban: Takarékos KNySz vagy Nyugdíjas Szövetkezet) Igazgatósága – a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.)
figyelembevételével, a Nyugdíjas Szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.5.4. pontja, illetve az Igazgatóság Ügyrendjének 3.2.5.2. alpontja szerinti írásbeli
szavazás keretében, a megküldött írásbeli előterjesztés alapján, a kapcsolódó előzetes egyeztetés nyomán, az Igazgatóság jelen határozatot a Takarékos KNySz
közgyűlésének 5/2020.09.28. számú határozatát szem előtt tartva – döntött a Takarékos KNySz tagsági jogviszonyának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:68. § (1) bekezdés a) alpontja és (2) bekezdése szerinti kilépés útján történő megszüntetéséről a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
Országos Érdekképviseleti Szövetségében (a továbbiakban: KÖZÉSZ), a KÖZÉSZ alapszabályának VIII/1. pontjának szem előtt tartásával, a kilépésről szóló írásbeli
nyilatkozatnak a KÖZÉSZ ügyvezető szervhez való megérkezése napjával…..tovább