A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (a továbbiakban: Nyugdíjas Szövetkezet)  Közgyűlése – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli, a szavazásra jogosult összes tag legalább kétharmadának szavazata melletti döntéshozatal keretében megszületett 6/2021.05.31. számú határozatával – elhatározta a Nyugdíjas Szövetkezet jogutód nélküli megszüntetését a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 114. §-a szerinti egyszerűsített végelszámolással, a következők szerint:
– Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja: 2021. június hó 01. napja.
– A tevékenységet lezáró számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár, valamint tevékenységzáró adóbevallások fordulónapja (végelszámolás kezdő napját megelőző nap): 2021. május 31.
– A végelszámolási nyitó mérleg és -leltár fordulónapja: egyszerűsített végelszámolás kezdőnapja.
– A Ctv. 114. § (2) bekezdése alapján a végelszámolót terhelő feladatokat a jogutód nélkül megszűnő cég vezető tisztségviselői, így a Nyugdíjas Szövetkezet esetén az Igazgatóság tagjai látják el és végezik el mindazon feladatokat, amelyeket számukra a Ctv., a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak.

Budapest, 2021. június 01.
Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Igazgatósága